Najstarsze ślady osadnictwa w Kartuzach

Kartuzy to miasto położone na Pomorzu, w rejonie dzisiejszych Kaszub. Już sam ten fakt sprawia, że jest to miejscowość niezwykle ciekawa, bowiem przecież cały rejon budzi ogromne zainteresowanie zarówno turystów jak i etnologów. Same Kartuzy jednak także są bardzo interesujące. A to za sprawą znalezisk archeologicznych, które udowodniły, że osadnictwo tutaj zaczęło się już w epoce paleolitu.

Znaleziska archeologiczne

Prace wykopaliskowe rozpoczęły się tu już w XIX wieku i przyniosły wiele efektów. Znaleziono tutaj liczne artefakty, które wskazują na to, że ludzie osiedlali się tu na wiele wieków przed utworzeniem na tych terenach jakichkolwiek organizmów państwowych. Początkowo osadnictwo w Kartuzach opierało się przede wszystkim na plemionach koczowniczych, które przechodziły przez te tereny. Po ociepleniu klimatu powstawały tu pierwsze osady. Miejsce straciło na znaczeniu w epoce brązu, ponieważ leżało oddalone od tak zwanego Szlaku Bursztynowego, którym ludność poruszała się po całej Europie w celu dokonywania wymian handlowych.

Recommended For You

About the Author: kartuzy.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *